เกี่ยวกับเรา

เรา, บริษัท วีทีซัน จำกัด  ได้เริ่มกิจการอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓

และจดทะเบียนในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ ตามความรู้ของเราที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสุญญากาศ,

เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับระบบสูญญากาศและอุปกรณ์ต่อพ่วง อีกทั้งความสามารถในการผลิต

และประกอบเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสูญญากาศและฟิล์มบาง ดังนั้นเป้าหมายทาง

ธุรกิจของเราจะเน้นไปที่ การจัดหา การผลิต และบริการเครื่องอุปกรณ์ตามที่ลูกค้าต้องการเป็น

สำคัญ เรามีประสบการณ์และความสามารถในการปรับปรุงระบบสูญญากาศ และหรือสามารถเช็ค

ระบบสูญญากาศทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่กรณีที่เกิดการรั่วของระบบได้ อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญ

ที่สามารถจัดการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับระบบสูญญากาศให้กับลูกค้าที่ต้องการอบรมพนักงานได้

 

อย่างไรก็ตาม  เรายังมีประสบการณ์อื่นๆนอกเหนือจากเทคโนโลยีสุญญากาศอีกเช่น

ระบบเคมีภัณฑ์ ,ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล ,ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ ผลิตภัณฑ์บริโภค

ซึ่งเราปรารถนาและหวังว่าด้วยประสบการณ์,ความรู้และความชำนาญของเรานั้นสามารถ

ช่วยเหลือและบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านได้

 

                                                                         MD of the VT-SUN company

                                     

 

 

 

 

 

 

 
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx/1.18.0